PDF létrehozása

A „All-inclusive garancia" szolgáltatási feltételei - A Festool GmbH által vállalt garanciális és kiegészítő szolgáltatások

01.12.2018

I. Általános feltételek és regisztráció

1.1. A sikeres regisztrációt követően a Festool GmbH minden új Festool elektromos és sűrített levegős kéziszerszámhoz (a következőkben „gép“) díjmentes költségmentességi garanciát és kiegészítő szervizszolgáltatásokat biztosít, amennyiben az ügyfél végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, valamint magyarországi címmel (lakóhellyel) rendelkezik.

1.1.1. Ezek a feltételek vonatkoznak a LI-ion akkucsomagokra és töltőkre, melyeket 2015.01.01. után vásároltak meg (továbbiakban akkumulátorok és töltők), feltételezve, hogy a következő rendelkezések nem nyújtanak ettől való eltérést.

1.2. A kölcsönzésben működő gépekre a költségmentes szerviz garancia és a kiegészítő szolgáltatáscsomag nem vonatkozik. Ezekre a gépekre a törvény által meghatározott jótállási feltételek érvényesek. Amennyiben a gépet a vásárlást követő 30 napon belül regisztrálják a jótállási ideje 3 évre kerül kiterjesztésre.

1.3. A regisztráció feltételei:

 • Hivatalos Festool partnerkereskedőnél történő vásárlás
 • Regisztráció az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő dátumot követő 30 napon belül a www.festool.hu oldalon

1.4. A sikeres regisztráció után elektronikus vagy írásos formában visszaigazolást kap. Ez minden esetben csak a regisztrált gépekre vonatkozik.

1.5. A Festool GmbH ezekkel a garanciális feltételekkel elismeri az Ön szerződéses és törvényi szavatossági igényeken túlmutató kiegészítő jogait. A garanciális feltételekhez a szerződéses és törvényi szavatossági igényeket érintő lemondás, korlátozás vagy más módosítás nem kapcsolódik.

1.6. A garanciális szolgáltatás vagy a kiegészítő szervizszolgáltatások teljesítése nem jelenti sem a garanciaidő meghosszabbítását, sem annak újrakezdését. Ugyanez érvényes a szerződéses és törvényi szavatossági igények elévülésére is.

1.7. A LI-ion akkumulátorokra és töltőkre, melyeket 2015.01.01. után vásároltak meg az 1.3 pontban leírt speciális regisztrálási feltételek nem vonatkoznak. A regisztráció helyett a szervizszolgáltatás igénybevételének a feltétele az eredeti vásárlást bizonyító számla bemutatása a 2.5 ponttal összhangban. Minden egyéb garanciális és kiegészítő szolgáltatást alkalmazandó a továbbiakban.

1.8. Amennyiben a regisztrált gép megvásárlásától el kell állnia vagy vissza kell vonnia (akár a szerződés érvénytelenítése, visszavonása vagy megtámadása, akár az attól való visszalépés miatt), úgy az érintett gép a garanciavállalásból kizárásra kerül.

II. A 36 hónap teljes körű ingyenes javítás

2.1. A garancia időtartama 36 hónap, mely az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő dátummal kezdődik.

2.2. A garanciavállalás hatálya alá eső esetekben a Festool GmbH a garanciális időszak alatt a Festool GmbH választása szerinti ingyenes cserealkatrészt vagy -készüléket biztosít (költségmentes garancia). Ezen túlmenő garanciális igények nem támaszthatók.

2.3. A garanciavállalás hatálya alá tartozó eset akkor lép fel, ha

 • a leszállított gép igazolhatóan gyártási vagy anyaghibát tartalmaz.
 • a kopó alkatrészek (ideértve a szénkeféket, a golyóscsapágyat, a gumimandzsettát, az akkuegységet, a tömítőgyűrűt és a kapcsolót is) igazolható módon a gép szakszerű használata közben fellépő természetes elhasználódás során elkoptak. A garanciális alkatrészek teljes listáját pótalkatrész-katalógusunkban, a www.festool.hu (Alkatrész katalógus menüpont alatt) oldalon tekintheti meg.

2.4. A garanciavállalás a következő esetekre nem érvényes:

 • a kiegészítők és tartozékok megrongálódása esetén, különösen a csiszolótányérok, csiszolópapírok, plug-it kábelek, fűrészlapok, marófejek, keverőszárak, kések, vágóeszközök és fúrószerszámok esetén.
 • a fogyóanyagok és tartozékok károsodása, ideértve a csiszolótányérokat, a csiszolótalpakat, a csatlakozókábeleket, a fűrészlapokat, a marókat, a keverőszárakat, a vágókéseket, a vágófelszerelést és a fúrószerszámokat.
 • a gép csatlakoztatása, beépítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, használata és karbantartása az adott készülék felhasználói útmutatójában és egyéb dokumentumaiban leírtaktól eltérő módon történik.
 • egyéb szakszerűtlen használat, különösen külső erőbehatás (ideértve a leesést és az ütődést is) alkalmazása esetén.
 • a készülék azon hibái esetén, melyek nem eredeti tartozékok és pótalkatrészek használatából eredtek.
 • -olyan gépeken, melyeken módosításokat vagy átalakításokat végeztek (kifejezetten érvényes ez a szétszerelt gépekre).
 • a gép tartós használata erős kopást előidéző munka során, ideértve a tartós ipari felhasználást és a gép más, átlag feletti igénybevétellel járó tartós alkalmazását.

2.5. A garanciális igények terjedelme és érvényesítése

A garanciális igényeket a hiba észlelése után haladéktalanul, a garanciális időszakon belül, írásban kell jelezni a Festool GmbH felé. Ehhez az érintett gépet a vásárlás dátumát és a termék megjelölését tartalmazó eredeti vásárlási bizonylatot a szakkereskedőnél vagy a Festool hivatalos márkaszervizében (Tooltechnic System Kft. HU-1184 Budapest, Lakatos út 40 épület) be kell mutatni, illetve annak részére meg kell küldeni.

2.6. Vállalkozások ellenőrzési és értesítési kötelezettsége

Amennyiben a gépet vállalkozás vásárolta meg, úgy a garanciális igény érvényesítésének feltétele, hogy a gépet a kézhezvételkor azonnal ellenőrizzék, és az észlelhető hibákat azonnal, de legkésőbb a kézhezvételt követő 2 héten belül, a rejtett hibákat pedig azok észlelésekor haladéktalanul jelezzék írásban a Festool GmbH felé.

Vállalkozásnak számít minden olyan vásárló, aki az adásvételi szerződés megkötésekor ipari vagy magánvállalkozási tevékenység kapcsán jár el. A fentiek természetes és jogi személyek, valamint jogképes társas vállalkozások esetén is érvényesek.

III. A kiegészítő Festool szervizszolgáltatások

3. 36 hónap lopás esetén cserekészülék

3.1. Lopás esetén az ellopott gép helyett egy alkalommal egy új gépet szállítunk ki 30.000 Ft+Áfa önrész fizetése esetén, azonban további biztosítási díj megfizetése nélkül. Ezt a szolgáltatást a Festool GmbH minden sikeresen regisztrált Festool készülékhez a vásárlás időpontjától számított 36 hónapig biztosítja. A cseregéphez újabb lopás esetére szóló biztosítást nem nyújtunk.

3.2. Az ezzel a szolgáltatással kapcsolatos igény benyújtásához a lopás tényét az illetékes rendőrhatóságnál haladéktalanul jelenteni kell. A szerviztanúsítványt a lopást követő 5 napon belül be kell mutatnia a Festool kereskedőnél. A kereskedő a dokumentációt a Festool GmbH felé ellenőrzésre továbbítja.

3.3. Sikeres ellenőrzés után a Festool GmbH értesíti az aktuális állapotról, az új gépet pedig a Festool GmbH hozzájárulása után a fent nevezett önrész megfizetésével a kereskedőnél veheti át.

4. 7 napos pénzvisszafizetés

4.1. Ha az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő dátumot követő 7 napon belül a regisztrált, sértetlen és csak kis mértékben használt gépet a szállítási terjedelemnek megfelelő összes tartozékkal együtt az eredeti csomagolásban és a szerviztanúsítványt mellékelve a Festool kereskedőnek átadja, a vételár megtérítésére jogosult.

4.2. Indokolt esetben, például átlagon felüli elhasználódásnál a Festool kereskedő megtagadhatja a vételár kifizetését, amíg a Festool GmbH az esetet megvizsgálja, és a kifizetést engedélyezi.

5. 10 év pótalkatrész garancia (garantált eredeti alkatrészek)

Garanciát vállalunk arra, hogy egy gép gyártásának leállítása után még legalább 10 évig biztosítjuk a pótalkatrész-ellátást. Amennyiben a Festool GmbH valamely okból ezen ígéretét nem tudja teljesíteni, akkor az aktuális termékkínálatból egy megfelelő gépet díjtétel felszámítása nélkül csereként a rendelkezésére bocsát. Korábbi gépének tulajdonjoga ilyen esetben ránk száll át.

IV. Záró rendelkezések

6. Adatvédelem

Gépének All-inclusive garancia szolgáltatáscsomagra való regisztrációja során küldött személyes adatait kizárólag az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz tároljuk, kezeljük, ill. használjuk fel. Az adatokat a Festool és a vele kapcsolatban álló cégek [különösen a TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, valamint a http://subsidiaries.festool.com oldalon megnevezett cégek] használják fel. Egyéb illetőségű cégeknek nem adjuk át az adatokat és nem használjuk fel ezeket promóciós célokra, más módon.

7. Az ügyféladatok változása

A Festool arra kéri, hogy ha ügyféladatai változnak minden esetben értesítse a Tooltechnic System Kft.-t,telefonon a (06-1) 297-1350 ügyfélszolgálati számon, postai úton a Tooltechnic System Kft., HU-1184 Budapest, Lakatos út 40 épület címen vagy emailben az customerservice@festool.hu címen

Az elavult ügyféladatokból származó többletköltségeket a Festool GmbH nem vállalja át.

8. A szolgáltatásban bekövetkező változások

A Festool GmbH fenntartja magának a jogot, hogy a garanciát és szervizszolgáltatást, illetve ezeket a szervizfeltételeket az Ön szempontjainak méltányos figyelembe vétele mellett egy megfelelő időtartam betartásával, illetve fontos okok esetén ezen időtartamtól eltekintve részben vagy egészben megszüntesse, kibővítse vagy módosítsa.

9. Egyéb

A szerződéses vonatkozásokat illetően a magyar jog érvényes.

Kizárólagos bírósági illetékesség, a szerződéses kapcsolatból közvetlenül, vagy közvetve eredő vitás kérdés eldöntésére Szállító székhelye.
Amennyiben ezen garancia egy rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, illetve ha ezen garanciában hiányosság ismerhető fel, ezek a többi rendelkezés érvényességét nem befolyásolják. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyét azon érvényes vagy végrehajtható rendelkezés veszi át, amely rendeltetésében az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés után következik. Hiányosság esetén azon rendelkezés tekintendő érvényesnek, amely az ezen garanciális megállapodás céljának megfelelő szolgáltatást biztosítja.