PDF létrehozása

A „All-inclusive garancia" szolgáltatási feltételei - A Festool GmbH által vállalt garanciális és kiegészítő szolgáltatások

01.12.2018

I. Általános feltételek és regisztráció

1.1. A sikeres regisztrációt követoen a Festool GmbH minden új Festool elektromos és surített levegos kéziszerszámhoz (a következokben „gép“) díjmentes költségmentességi garanciát és kiegészíto szervizszolgáltatásokat biztosít, amennyiben az ügyfél végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, valamint magyarországi címmel (lakóhellyel) rendelkezik.

1.1.1. Ezek a feltételek vonatkoznak a LI-ion akkucsomagokra és töltokre, melyeket 2015.01.01. után vásároltak meg (továbbiakban akkumulátorok és töltok), feltételezve, hogy a következo rendelkezések nem nyújtanak ettol való eltérést.

1.2. A kölcsönzésben muködo gépekre a költségmentes szerviz garancia és a kiegészíto szolgáltatáscsomag nem vonatkozik. Ezekre a gépekre a törvény által meghatározott jótállási feltételek érvényesek. Amennyiben a gépet a vásárlást követo 30 napon belül regisztrálják a jótállási ideje 3 évre kerül kiterjesztésre.

1.3. A regisztráció feltételei:

 • Hivatalos Festool partnerkereskedonél történo vásárlás
 • Regisztráció az eredeti vásárlási bizonylaton szereplo dátumot követo 30 napon belül a www.festool.hu oldalon

1.4. A sikeres regisztráció után elektronikus vagy írásos formában visszaigazolást kap. Ez minden esetben csak a regisztrált gépekre vonatkozik.

1.5. A Festool GmbH ezekkel a garanciális feltételekkel elismeri az Ön szerzodéses és törvényi szavatossági igényeken túlmutató kiegészíto jogait. A garanciális feltételekhez a szerzodéses és törvényi szavatossági igényeket érinto lemondás, korlátozás vagy más módosítás nem kapcsolódik.

1.6. A garanciális szolgáltatás vagy a kiegészíto szervizszolgáltatások teljesítése nem jelenti sem a garanciaido meghosszabbítását, sem annak újrakezdését. Ugyanez érvényes a szerzodéses és törvényi szavatossági igények elévülésére is.

1.7. A LI-ion akkumulátorokra és töltokre, melyeket 2015.01.01. után vásároltak meg az 1.3 pontban leírt speciális regisztrálási feltételek nem vonatkoznak. A regisztráció helyett a szervizszolgáltatás igénybevételének a feltétele az eredeti vásárlást bizonyító számla bemutatása a 2.5 ponttal összhangban. Minden egyéb garanciális és kiegészíto szolgáltatást alkalmazandó a továbbiakban.

1.8. Amennyiben a regisztrált gép megvásárlásától el kell állnia vagy vissza kell vonnia (akár a szerzodés érvénytelenítése, visszavonása vagy megtámadása, akár az attól való visszalépés miatt), úgy az érintett gép a garanciavállalásból kizárásra kerül.

II. A 36 hónap teljes köru ingyenes javítás

2.1. A garancia idotartama 36 hónap, mely az eredeti vásárlási bizonylaton szereplo dátummal kezdodik.

2.2. A garanciavállalás hatálya alá eso esetekben a Festool GmbH a garanciális idoszak alatt a Festool GmbH választása szerinti ingyenes cserealkatrészt vagy -készüléket biztosít (költségmentes garancia). Ezen túlmeno garanciális igények nem támaszthatók.

2.3. A garanciavállalás hatálya alá tartozó eset akkor lép fel, ha

 • a leszállított gép igazolhatóan gyártási vagy anyaghibát tartalmaz.
 • a kopó alkatrészek (ideértve a szénkeféket, a golyóscsapágyat, a gumimandzsettát, az akkuegységet, a tömítogyurut és a kapcsolót is) igazolható módon a gép szakszeru használata közben fellépo természetes elhasználódás során elkoptak. A garanciális alkatrészek teljes listáját pótalkatrész-katalógusunkban, a www.festool.hu (Alkatrész katalógus menüpont alatt) oldalon tekintheti meg.

2.4. A garanciavállalás a következo esetekre nem érvényes:

 • a kiegészítok és tartozékok megrongálódása esetén, különösen a csiszolótányérok, csiszolópapírok, plug-it kábelek, furészlapok, marófejek, keveroszárak, kések, vágóeszközök és fúrószerszámok esetén.
 • a fogyóanyagok és tartozékok károsodása, ideértve a csiszolótányérokat, a csiszolótalpakat, a csatlakozókábeleket, a furészlapokat, a marókat, a keveroszárakat, a vágókéseket, a vágófelszerelést és a fúrószerszámokat.
 • a gép csatlakoztatása, beépítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, használata és karbantartása az adott készülék felhasználói útmutatójában és egyéb dokumentumaiban leírtaktól eltéro módon történik.
 • egyéb szakszerutlen használat, különösen külso erobehatás (ideértve a leesést és az ütodést is) alkalmazása esetén.
 • a készülék azon hibái esetén, melyek nem eredeti tartozékok és pótalkatrészek használatából eredtek.
 • -olyan gépeken, melyeken módosításokat vagy átalakításokat végeztek (kifejezetten érvényes ez a szétszerelt gépekre).
 • a gép tartós használata eros kopást eloidézo munka során, ideértve a tartós ipari felhasználást és a gép más, átlag feletti igénybevétellel járó tartós alkalmazását.

2.5. A garanciális igények terjedelme és érvényesítése

A garanciális igényeket a hiba észlelése után haladéktalanul, a garanciális idoszakon belül, írásban kell jelezni a Festool GmbH felé. Ehhez az érintett gépet a vásárlás dátumát és a termék megjelölését tartalmazó eredeti vásárlási bizonylatot a szakkereskedonél vagy a Festool hivatalos márkaszervizében (Tooltechnic System Kft. HU-1184 Budapest, Lakatos út 40 épület) be kell mutatni, illetve annak részére meg kell küldeni.

2.6. Vállalkozások ellenorzési és értesítési kötelezettsége

Amennyiben a gépet vállalkozás vásárolta meg, úgy a garanciális igény érvényesítésének feltétele, hogy a gépet a kézhezvételkor azonnal ellenorizzék, és az észlelheto hibákat azonnal, de legkésobb a kézhezvételt követo 2 héten belül, a rejtett hibákat pedig azok észlelésekor haladéktalanul jelezzék írásban a Festool GmbH felé.

Vállalkozásnak számít minden olyan vásárló, aki az adásvételi szerzodés megkötésekor ipari vagy magánvállalkozási tevékenység kapcsán jár el. A fentiek természetes és jogi személyek, valamint jogképes társas vállalkozások esetén is érvényesek.

III. A kiegészíto Festool szervizszolgáltatások

3. 36 hónap lopás esetén cserekészülék

3.1. Lopás esetén az ellopott gép helyett egy alkalommal egy új gépet szállítunk ki 30.000 Ft+Áfa önrész fizetése esetén, azonban további biztosítási díj megfizetése nélkül. Ezt a szolgáltatást a Festool GmbH minden sikeresen regisztrált Festool készülékhez a vásárlás idopontjától számított 36 hónapig biztosítja. A cseregéphez újabb lopás esetére szóló biztosítást nem nyújtunk.

3.2. Az ezzel a szolgáltatással kapcsolatos igény benyújtásához a lopás tényét az illetékes rendorhatóságnál haladéktalanul jelenteni kell. A szerviztanúsítványt a lopást követo 5 napon belül be kell mutatnia a Festool kereskedonél. A kereskedo a dokumentációt a Festool GmbH felé ellenorzésre továbbítja.

3.3. Sikeres ellenorzés után a Festool GmbH értesíti az aktuális állapotról, az új gépet pedig a Festool GmbH hozzájárulása után a fent nevezett önrész megfizetésével a kereskedonél veheti át.

4. 7 napos pénzvisszafizetés

4.1. Ha az eredeti vásárlási bizonylaton szereplo dátumot követo 7 napon belül a regisztrált, sértetlen és csak kis mértékben használt gépet a szállítási terjedelemnek megfelelo összes tartozékkal együtt az eredeti csomagolásban és a szerviztanúsítványt mellékelve a Festool kereskedonek átadja, a vételár megtérítésére jogosult.

4.2. Indokolt esetben, például átlagon felüli elhasználódásnál a Festool kereskedo megtagadhatja a vételár kifizetését, amíg a Festool GmbH az esetet megvizsgálja, és a kifizetést engedélyezi.

5. 10 év pótalkatrész garancia (garantált eredeti alkatrészek)

Garanciát vállalunk arra, hogy egy gép gyártásának leállítása után még legalább 10 évig biztosítjuk a pótalkatrész-ellátást. Amennyiben a Festool GmbH valamely okból ezen ígéretét nem tudja teljesíteni, akkor az aktuális termékkínálatból egy megfelelo gépet díjtétel felszámítása nélkül csereként a rendelkezésére bocsát. Korábbi gépének tulajdonjoga ilyen esetben ránk száll át.

IV. Záró rendelkezések

6. Adatvédelem

Gépének All-inclusive garancia szolgáltatáscsomagra való regisztrációja során küldött személyes adatait kizárólag az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz tároljuk, kezeljük, ill. használjuk fel. Az adatokat a Festool és a vele kapcsolatban álló cégek [különösen a TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, valamint a http://subsidiaries.festool.com oldalon megnevezett cégek] használják fel. Egyéb illetoségu cégeknek nem adjuk át az adatokat és nem használjuk fel ezeket promóciós célokra, más módon.

7. Az ügyféladatok változása

A Festool arra kéri, hogy ha ügyféladatai változnak minden esetben értesítse a Tooltechnic System Kft.-t,telefonon a (06-1) 297-1350 ügyfélszolgálati számon, postai úton a Tooltechnic System Kft., HU-1184 Budapest, Lakatos út 40 épület címen vagy emailben az customerservice@festool.hu címen

Az elavult ügyféladatokból származó többletköltségeket a Festool GmbH nem vállalja át.

8. A szolgáltatásban bekövetkezo változások

A Festool GmbH fenntartja magának a jogot, hogy a garanciát és szervizszolgáltatást, illetve ezeket a szervizfeltételeket az Ön szempontjainak méltányos figyelembe vétele mellett egy megfelelo idotartam betartásával, illetve fontos okok esetén ezen idotartamtól eltekintve részben vagy egészben megszüntesse, kibovítse vagy módosítsa.

9. Egyéb

A szerzodéses vonatkozásokat illetoen a magyar jog érvényes. Kizárólagos bírósági illetékesség, a szerzodéses kapcsolatból közvetlenül, vagy közvetve eredo vitás kérdés eldöntésére Szállító székhelye. Amennyiben ezen garancia egy rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, illetve ha ezen garanciában hiányosság ismerheto fel, ezek a többi rendelkezés érvényességét nem befolyásolják. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyét azon érvényes vagy végrehajtható rendelkezés veszi át, amely rendeltetésében az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés után következik. Hiányosság esetén azon rendelkezés tekintendo érvényesnek, amely az ezen garanciális megállapodás céljának megfelelo szolgáltatást biztosítja.