PDF létrehozása

„MyFestool” részvételi feltételek

Verzió: 2019.08.19

I. Általános feltételek és regisztráció

1. A MyFestool a Festool GmbH online szolgáltatása, amely különféle alkalmazásokat kínál.
2. A MyFestool regisztrációval egy felhasználói fiókot nyit, amelybe megérkeznek az aktuális termékinformációk, illetve amelyen keresztül a Festool GmbH által kínált alkalmazásokat használhatja. A „MyFestool” regisztrációval Ön elfogadja a részvételi feltételeket, az online felületen rendelkezésre bocsátott ingyenes információs anyagok használati feltételeit (megtekinthetők a www.festool.hu/jogi-információk/felhasználási-feltételek oldalon), valamint az adatvédelmi rendeletet (megtekinthető a www.festool.hu/jogi-informaciok/az-adatvedelmi-alaprendelet-szerinti-tajekoztato oldalon).  A fenti feltételek megsértése esetén jogosultak vagyunk a MyFestool fiókját haladéktalanul és további figyelmeztetések nélkül törölni. Ugyanez érvényes, amennyiben valamilyen cselekedete a Festool weboldalait, illetve a Festool infrastruktúráját negatívan befolyásolhatja.
3. A regisztrációhoz szükség van az Ön vezeték- és keresztnevére, e-mail címére és lakcímére, valamint vállalatának ágazatára. Ha Ön a MyFestool-on belül további szolgáltatásainkat igénybe veszi, adott esetben további személyes adatokat (pl. az All-inclusive garancia készülékadatai) kérhetünk. 
4. A MyFestool-ra való regisztráció és a felhasználói fiók nyitása ingyenes. Az egyes alkalmazások igénybevételekor – mint pl. egy javítási megbízás megkötése az online megbízási eszközön keresztül – fizetési kötelezettség keletkezhet. Ön az arra kialakított megerősítési mezőre kattintva elfogadja az ehhez kapcsolódó fizetési kötelezettséget. 
5. Az Ön felhasználói fiókját mindig és okok megadása nélkül felmondhatja. Ehhez jelentkezzen be MyFestool fiókjába, és kattintson a My Profile (személyes adatok) részben a MyFestool fiók törlése linkre.
6. A Festool fenntartja a jogot, hogy ezen részvételi feltételeket és/vagy a MyFestool alatti egyes alkalmazásokat indoklás nélkül, ill. a felhasználó további előzetes értesítése nélkül részben vagy egészben kiegészítse, módosítsa vagy törölje.

II. Alkalmazások a MyFestool-on keresztül 

1. A MyFestool-on kínált alkalmazások használatának lehetősége nem a Festool kínálatát jelenti, hanem az csak egy felhívás egy ajánlat adására. Az adott megerősítő mezőre való kattintás által Ön ajánlatot ad a konkrét szolgáltatás igénybe vételére. Kizárólag a Festool általi kifejezett elfogadás vagy megfelelő szolgáltatások rendelkezésre bocsátása által fogadja el a Festool az ajánlatot, és csak ezen elfogadás által jön létre szerződés a felhasználó és a Festool (vagy a Festool-lal kapcsolatban álló vállalat) között.

2. A Festool által jelenleg kínált alkalmazások:
a) Az Ön konkrét termékadatainak lekérdezése;
b) Termékének online regisztrációja az All-inclusive garancia;
c) Online ügyintézés lopás esetén a garanciális időszak alatt
d) Javítással való megbízás az interneten;
e) Feliratkozás online hírlevélre.
f) Rendezvényeken és nyereményjátékokon való részvétel

III. Felelősség a tartalomért/a felhasználói adatokért és/vagy információkért, elérhetőség

1. Ön köteles
a) kizárólag valós és nem félrevezető adatok megadására. Álnevet vagy művészi nevet nem használhat;
b) a MyFestool és a tartalmak használatakor a MyFestool-ra érvényes törvényt betartani és külső felek jogait figyelembe venni. Kifejezetten tilos a weboldalt vagy annak tartalmait jogellenes, pornográf, obszcén, becsmérlő vagy jogsértő célokra használni;   
c) a Festool által rendelkezésre bocsátott anyag letöltése előtt, saját védelme érdekében, valamint a Festool weboldalakon vírusok megelőzése céljából, megfelelő óvintézkedésekről és vírusirtóról gondoskodni. 

2. A Festool nem vállal felelősséget az Ön rendelkezésére bocsátott adatokért. 

3. Ön elismeri, hogy a weboldal 100%-os rendelkezésre állása technikailag nem megvalósítható; a Festool azonban törekszik arra, hogy a weboldalt lehetőleg állandóan elérhető állapotban tartsa. Karbantartási, biztonsági vagy kapacitási szempontból hibák léphetnek fel. 

4. A Festool által rendelkezésre bocsátott anyagok anyagi és minőségi hibáiért – különösen azok hibátlanságért, megfelelőségéért, külső felek védjegy- és szerzői jogáért, teljességéért és/vagy használatáért – való felelősség kizárt. Ez nem érvényes, ha a hibásság szándékosságon, durva hanyagságon vagy visszaélésen alapul. A felhasználó kártérítési igényei jogalaptól függetlenül – különösen szerződésszegésből eredően – ki vannak zárva. Ez nem érvényes szándékosság, durva hanyagság, garantált tulajdonságok hiánya esetén, valamint a termékfelelősségi törvény szerint. A hibákból eredő következményes károkért való felelősséget a felek kizárják. 

IV. Adatvédelem és beleegyezés az ingyenes információszolgáltatásba

1. A személyes adatok, amelyeket az Ön MyFestool fiókjának megnyitásával kapunk meg (beleértve profilképét), kizárólag az azokkal összefüggő szolgáltatások fejlesztése érdekében tároljuk, dolgozzuk fel vagy használjuk, kivéve, ha Ön más célokba beleegyezett. 
Az összes adat a Festool GmbH és a vele kapcsolt viszonyban lévő vállalatok [különösen a TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, valamint a http://subsidiaries.festool.com alatt megnevezett vállalatok] által kerül felhasználásra. Az Ön személyes adatait nem továbbítjuk külső fél részére, kivéve, ha azokra az ügyfélszolgálat fejlesztése miatt van szükség. A Festool adatvédelmével kapcsolatos további információk az adatvédelmi rendelkezéseinkben találhatók [www.festool.hu/jogi-információk/adatvédelem].

V. Záró rendelkezések

1. A Festool felkéri Önt, hogy haladéktalanul módosítsa ügyféladatait az ingyenes MyFestool fiókján www.festool.hu oldalon, illetve a www.festool.de oldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon, a +49 7024 804 2 41 08-as ügyfélszolgálati telefonszámunkon, illetve postai úton a következő címen: Festool GmbH, Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen. A továbbított ügyféladatokkal kapcsolatban felmerülő többletköltségeket a Festool GmbH nem vállalja.
2. A Német Szövetségi Köztársaság joga irányadó, az ENSZ Nemzetközi Adásvételi Egyezményének (CISG) kizárásával.
3. A MyFestool fiókból eredő vagy ahhoz kapcsolódó összes jogvita kizárólag a Festool GmbH székhelye szerinti illetékes bíróságok hatáskörébe tartozik.
4. Ha a jelen feltételek valamelyik rendelkezése teljesen vagy részben hatálytalanná vagy kikényszeríthetetlenné válik, vagy ezen feltételekben joghézag van, akkor az nem érinti a további rendelkezések érvényességét. A hatálytalanná vagy kikényszeríthetetlenné vált rendelkezés helyére azon hatályos vagy kikényszeríthető rendelkezés lép, amelyik a hatálytalanná vagy kikényszeríthetetlenné vált rendelkezés céljához a legközelebb áll. Joghézag esetén az a rendelkezés számít elfogadottnak, amelyik megfelel annak, amelyben ezen feltételek célja szerint megállapodtak volna.