Az akció időtartama alatt, 2019. július 1-től augusztus 31-ig vásároljon Festool gépet és visszakaphat akár 32.000 Ft-ot ilyen egyszerűen, mindössze 3 lépésben:

Takarítson meg 8.000-, 16.000- vagy akár 32.000 Ft-ot

Áttekintés az összes részt vevő gépről, cikkszámokról és a visszatérítés mértékéről

Figyelem: ez a PDF kizárólag az aktuális Festool portfóliót tartalmazza. Természetesen az összes többi gép is részt vesz az akcióban, melyeket esetleg még megvásárolhat a kereskedőnél. A teljes áttekintést a fenti „Kérjen pénzvisszatérítést most“ gombon/linken keresztül érheti el.

PDF letöltése

All-inclusive garancia

Ráadás a teljesítményéhez.

A regisztrációt követően az újonnan vásárolt gépe az első három évben teljes körűen biztosítva van.* : 1 

 • Teljes körű ingyenes javítás.2
 • Lopás esetén pótlás.
 • Garantált eredeti alkatrészek.
 • Pénzvisszafizetés.
 • Gép regisztrálása

  A Festool Cashback akciójának (továbbiakban: "Akció”) részvételi feltételei

  A Festool Cashback akciójának (továbbiakban: "Akció”) részvételi feltételei
  Az akcióban való részvétellel a Résztvevő elfogadja az alábbi részvételi feltételeket. 

  1. Szervező
  (1) Az akciót a Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Németország („Szervező”) rendezi meg. 
  (2) Az akció lebonyolítását a Szervező által megbízott marken mehrwert - brand added value AG, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim, Németország („Ügynökség”) végzi, a kifizetést illetőleg pedig a Tooltechnic System Kft. az illetékes. 

  2. Részvételi jogosultság 
  (1) A részvételre jogosult minden magyarországi lakhellyel vagy székhellyel rendelkező nagykorú természetes valamint jogi személy. („Részvételi terület”). 
  (2) Az akcióból a Szervező és a Tooltechnic System Kft. ügyfelei, munkatársai, vezető tisztségviselői és képviselői, valamint a kapcsolódó vállalatok és az ahhoz kapcsolódó vállalatok munkatársai ki vannak zárva. 

  3. Az Akció tárgya
  (1) Azon végfelhasználók, akik az akció ideje alatt 2019. 07. 01. és 2019. 08. 31. akciós terméket (lásd a 4. pont alatt) vásárolnak a Részvételi területen található egy adott szakkereskedőnél, és legkésőbb 2019. 09. 13-ig jelentkeznek az Akcióra, azok az egyes megvásárolt termékekre pénzvisszatérítést („Cashback”) kapnak az „Akciós termékek” táblázatban megadott összeg mértékéig.
  (2) Személyenként legfeljebb négy akciós termék jelenthető be az Akcióra. A Cashback akciós akció termékenként csak egyszer érvényesíthető ezen az akción belül. Az e-mail címek, duplikált címek és ellenőrzőszámok kerülnek összevetésre. Háztartásonként/vállalkozásonként legfeljebb 4 személy vehet részt az akcióban. Amennyiben ezen részvételi feltételek ellenében többszörös részvételre kerül sor, vagy egyéb manipulatív tevékenység történik, az a Résztvevő jelen akcióból történő azonnali kizárását vonja maga után. 

  4. Akciós termékek
  A Cashback a jelen részvételi feltételek szabályozásának megfelelően az akciós termékek listáján (megtalálható: www.festool.hu/cashback) megnevezett termékekre vonatkozik, az adott terméknél meghatározott összeg mértékéig. Akciós terméknek kizárólag új termék minősül, a használt termékek az akcióból ki vannak zárva. A lízingelt termékek szintén ki vannak zárva. 

  5. Az akcióban való részvétel
  (1) A programban való részvétel feltétele, hogy az ügyfél 2019. 09. 13-ig a www.festool.hu/cashback honlapon a következő információkat pontosan és teljeskörűen nyilvánosságra hozza és rendelkezésre bocsátsa: 
  - A Résztvevő neve és címe
  - A Résztvevő e-mail címe
  - Az akciós termék ellenőrzőszáma
  - A számla vagy hasonló vásárlási bizonylat szkennelt változata vagy fényképe, amelyen a vásárlás dátuma, valamint a termék egyértelműen felismerhető, beazonosítható
  - Számlaadatok a Cashback átutalása céljából (számlatulajdonos, IBAN és BIC/SWIFT kód)
  (2) Az értékesítés visszaigazolása, illetve a nyugta nem elegendő vásárlási bizonylatként. A vásárlást igazoló dokumentum mindenképp számla kell legyen, bizonylat, vagy blokk nem elegendő. Továbbá a számla a Résztvevő nevére kell kiállítva legyen.
  (3) Ha a Cashback kifizetése adóköteles hasznot jelent, akkor az adó befizetése a fogadó felet (a végfelhasználót) terheli.
  (4) A részvételi dokumentumok beérkezését követően a Résztvevő az Ügynökségtől e-mail üzenetben kap visszaigazolást a beérkezésről. Az Ügynökség jogosult a Résztvevőt levélben vagy e-mail-ben megkeresni az akció levezetéséhez szükséges esetleges kérdések esetén. 
  (5) A késedelmesen benyújtott, olvashatatlan, hiányos vagy másképp hibás adatok nem jogosítanak fel a részvételre. 

  6. A Cashback kifizetése
  (1) A Cashback igényének fennállását az Ügynökség ellenőrzi, a Cashback kifizetését Résztvevő által megadott számlára a Tooltechnic System Kft. végzi.
  (2) A kifizetés legkésőbb hat (6) héttel a teljes és határidőre benyújtott résztvevői dokumentum beérkezését követően történik. 
  (3) Ha a Résztvevő által megadott banki adatok hibásak, akkor újbóli átutalásra nem támaszthat igényt.
  (4) A Cashback kifizetésére fennálló igény nem ruházható át. Készpénzben vagy tárgyi eszközben történő kifizetés ki van zárva.

  7. Visszafizetési kötelezettség a termék visszaadásakor
  Ha egy már az akcióba bejelentett akciós terméket hat hónapon belül visszaadnak, azzal a Cashbackre vonatkozó igény elvész. A már kifizetett juttatásokat vissza kell téríteni.

  8. Adatvédelem
  (1) A Résztvevők által az Akció keretében megadott adatokat a rendező, a Tooltechnic System Kft., és az Ügynökség kizárólag az Akció lebonyolításához, a jelen részvételi feltételekben megadott módon jeleníti meg, őrzi meg, menti, kezeli és használja fel. A Résztvevő személyes adatainak tárolása, kezelése és felhasználása ellen bármikor kifogást emelhet egy, a TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen (Németország) címre küldött levélben, vagy e-mailben a data-protection@festool.com címen. Ebben az esetben azonnal töröljük a Résztvevő adatait – azonban az Akcióban való további részvétel így már sajnos nem lehetséges.
  (2) A Résztvevők személyes adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha ez az Akció lebonyolítása céljából szükséges.
  (3) Az Akció lezárását követően a Résztvevő személyes adatait töröljük, ha nem áll fenn a törvényben meghatározott adattárolási kötelezettség. Ha egy Résztvevő azonban az Akcióval kapcsolatban beikszelte a reklám- és tájékoztató anyagok igénylésére szolgáló mezőt, akkor személyes adatait a TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, illetve a hozzá kapcsolódó vállalatok erre a célra tovább felhasználják. A reklám- és tájékoztatási célú kiadványok küldését a Résztvevő – a jövőre vonatkozóan – bármikor letilthatja. A lemondást a következő címre juttassa el: TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen (Germany), vagy e-mailben a data-protection@festool.com címre.

  9. Egyéb
  (1) A Szervező fenntartja a jogot, hogy ezt az Akciót előzetes bejelentés nélkül módosítsa, kiegészítse vagy idő előtt befejezze.
  (2) Ezekre a részvételi feltételekre a német jog előírásai érvényesek, az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésről szóló ENSZ-egyezmény (CISG) kizárásával. Jogi viták rendezésére kizárólag a Rendező telephelyén illetékes bíróság jogosult.
  (3) Ha a jelen részvételi feltételek egyik vagy több feltétele érvénytelen, vagy érvénytelenné válik, az a többi feltétel érvényességét nem befolyásolja.
  (4) A cashback promóció kombinálható a 18 v-os akcióval.
  (5) Az Akció lebonyolítására vonatkozó kérdések esetén kérjük, forduljon hozzánk a festool.cashback@markenmehrwert.com címen.

  1. Az all-inclusive garancia érvényes az összes, a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrált Festool gépre. A Festool szolgáltatási feltételei érvényesek, leírásukat a www.festool.hu/szerviz/all-inclusive-garancia oldalon találja.
  2. „Teljes körű ingyenes javítás“ érvényes az akkuegységekre és a töltőberendezésekre is, azonban ez nem érvényes az egyéb fogyóanyagokra és tartozékokra, valamint akkor, ha a felhasználó saját maga szerelte szét a készüléket, a szakszerűtlen használat, nem eredeti alkatrészek használata által okozott károkra, a normál felhasználást jelentősen meghaladó igénybevétel esetén.