Felhasználási feltételek

tájékoztató anyagok online területen történő, ingyenes rendelkezésre bocsátására vonatkozóan.

I. Általános tudnivalók:

 1. Általános tudnivalók: Az alábbi felhasználási feltételek a Festool GmbH és/vagy a TTS Tooltechnic Systems vállalatcsoport tagvállalatai (a továbbiakban: Festool) által online területen rendelkezésre bocsátott tájékoztató anyagokra érvényesek.
 2. A tájékoztató anyagok, különösen a brosúrák, hírlevelek, pótalkatrész-katalógusok (EKAT), szerkezeti tervrajzok, kezelési útmutatók, alkalmazási példák, műszaki adatok, animációk, videók, szövegek, sajtó- és képanyagok (a továbbiakban: anyagok) rendelkezésre bocsátása kizárólag kötelezettség nélkül, az alábbi feltételekkel történik.
 3. A felhasználási feltételek legkésőbb az anyag átvételével, illetve letöltésével elfogadottnak minősülnek, és a jövőbeni felhasználásokra is érvényesek.
 4. Az anyag online átvitele vagy rendszereink használata során fellépő szoftver- vagy hardverhibákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

II. Felhasználási jogok:

 1. Az online módon rendelkezésre bocsátott anyag minden esetben a Festool, illetve a szerző tulajdona marad, és szerzői jogi védelem alatt áll.
 2. A felhasználónak nem kizárólagos felhasználási jogot biztosítunk.
 3. Az anyag felhasználási joga az alábbiakat foglalja magában:

a) a lehívás, kinyomtatás és elküldés joga; valamint

b) korlátozott szerkesztési jog, vagyis a képanyag analóg vagy digitális képszerkesztő eszközökkel a képméret (kicsinyítés, nagyítás, vágás), valamint a szín-, kontraszt- és fényerőértékek tekintetében történő módosítása, amennyiben ezáltal a kép mondanivalója nem változik meg. A képanyagon végzett egyéb módosításokhoz a Festool vagy a szerző előzetes engedélye szükséges.

 1. Az anyagot semmiképpen nem szabad jogellenes, pornográf, trágár, becsületsértő vagy jogsértő célokra felhasználni. 
 2. A saját vagy harmadik fél általi kereskedelmi célú felhasználás az alábbi rendelkezések vagy egyéb írásos megállapodás eltérő rendelkezése hiányában kizárt. Ez különösen érvényes az interneten történő terjesztésre és a másutt letöltésre történő felkínálásra.
 3. Ezzel szemben a Festool weboldalára mutató hivatkozás elhelyezése megengedett.
  Hivatkozás elhelyezésekor a felhasználó köteles saját weboldalán a „Festool (www.festool.hu)” szerzőként történő megjelölésére.
 4. Az anyag rendelkezésre bocsátásához nem kapcsolódik az anyag egészében vagy részleteiben történő módosítására vagy egyéb módon történő szerkesztésére vonatkozó jog.
 5. A fenti szabályozások felhasználó általi megsértése esetén a felhasználó kártérítésre kötelezett, és köteles a Festoolt mentesíteni minden harmadik fél által támasztott igénytől.
 6. Ha a felhasználó tudomást szerez kereskedelmi célú használatról, jogosulatlan másolatkészítésről, módosításról vagy egyéb módon történő szerkesztésről, valamint illetéktelen terjesztésről, úgy köteles arról azonnal értesíteni a Festoolt.

III. Sajtószövegek felhasználása vagy készítése:

 1. A mindenkori felhasználó által készített sajtószövegek megfogalmazásáért a felhasználó felelős, külön kiemelve kizárólagos felelősségét a szerzői jogok és személyhez fűződő jogok megsértéséért. A felhasználó ebben a tekintetben köteles mentesíteni a Festoolt a harmadik felek által támasztott igényektől.
 2. Sajtó- és képanyagok sajtócikkekkel összefüggésben történő felhasználása esetén azt minden alkalommal egyértelmű és összetéveszthetetlen módon meg kell jelölni a „Fotó: Festool GmbH” szerzői jogi megjegyzéssel.
 3. A Festool kérésére a sajtószövegekből a nyilvánosságra hozatal után haladéktalanul, ingyenesen mutatványpéldányt kell küldeni a Festool sajtóirodája részére.

IV. Hiperhivatkozások:

 1. A Festool weboldalán harmadik felek weboldalaira mutató hiperhivatkozások lehetnek elhelyezve. A Festool nem vállal felelősséget az ilyen webhelyek tartalmáért, és a Festool nem azonosul az ilyen webhelyekkel vagy tartalmukkal. A Festool a külső hivatkozások első alkalommal történő elhelyezésekor ellenőrizte az idegen tartalmakat az esetleges jogsértések szempontjából. A nevezett időpontban nem volt megállapítható jogsértés. Amennyiben mégis jogsértésről szerzünk tudomást, az érintett külső hivatkozásokat haladéktalanul eltávolítjuk.

V. Jótállás, szavatosság:

 1. Semmilyen felelősséget nem vállalunk az anyag tárgyi és jogi hiányosságoktól való mentességéért, különösen hibamentességéért, helyességéért, harmadik felek oltalmi és szerzői jogaitól való mentességéért, hiánytalanságáért és/vagy használhatóságáért. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a hiányosság szándékosságon, durva gondatlanságon vagy rosszhiszeműségen alapul.
 2. A felhasználó által bármilyen jogalapra – különösen szerződésszegésre – való hivatkozással támasztott kártérítési igény kizárt. Ez nem érvényes szándékosság, durva gondatlanság, vállalt tulajdonságok hiánya esetén, valamint a termékfelelősségi törvényben meghatározott esetekben.
 3. A hiányosságok miatt felmerülő következménykárokért való szavatosság a felek között kizárt.
 4. Az anyag letöltése előtt a felhasználó saját védelme érdekében, valamint a Festool webhely vírusfertőzésének megakadályozása érdekében köteles megfelelő biztonsági megoldásról és víruskeresőről gondoskodni.

VI. Záró rendelkezések:

 1. Amennyiben a megrendelő a kereskedelmi törvénykönyv értelmében vett kereskedő, a kizárólagosan illetékes bíróság a Festool székhelyén működő bíróság.
 2. A német jog érvényes.
 3. A Festool fenntartja az aktuálisan rendelkezésre bocsátott anyag azonnali módosításának jogát. Továbbá a Festool fenntartja a fenti feltételek megfelelő határidő betartásával történő módosításának jogát.

(Állapot: 2016. június)